NFZ

 
% refundacji
kwota refundacji
dorośli czynni zawodowo
 
 
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
 
 
– dwa aparaty słuchowe
70 %
2 x 1 000 zł
– dwie wkładki indywidualne
100%
2 x 50 zł
 
 
 
aparaty na przewodnictwo kostne:
 
 
– dwa aparaty słuchowe
70%
2 x 1 800 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
 
 
 
 
 
dorośli inwalidzi wojenni
 
 
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
 
 
– dwa aparaty słuchowe
100%
2 x 1 000 zł
– dwie wkładki indywidualne
100%
2 x 50 zł
 
 
 
aparaty na przewodnictwo kostne:
 
 
– jeden aparat słuchowy
100%
2 x 1 800 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
 
 
 
 
 
dzieci i młodzież            
 
 
aparaty na przewodnictwo powietrzne:    
 
 
– dwa aparaty słuchowe
100 %
2 x 2000 zł
– dwie wkładki indywidualne*
100 %
2 x 60 zł
 
 
 
aparaty na przewodnictwo kostne:
 
 
– dwa aparaty słuchowe
100 %
2 x 1 800 zł
refundacja przysługuje raz na trzy lata
 
 
 
Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na pięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną.
Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 5 500 zł, refundacja 50%, czyli 2750 zł.
 
W celu uzyskania zlecenia na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną lub system FM:
lekarz laryngolog po stwierdzeniu konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego wypisuje odpowiedni wniosek potwierdzony w punkcie ewidencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzony wniosek zachowuje ważność trzy miesiące od daty wystawienia przez lekarza.

PFRON

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze rozdysponowywane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

„Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze”

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

– posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
– mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę indywidualną, lub system wspomagający słyszenie FM
– przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego -mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

W tym programie maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale sposób rozdziału pieniędzy leży w gestii danej placówki, dlatego w różnych powiatach rzeczywiście wypłacane kwoty mogą się znacząco różnić.

W związku z koniecznością posiadania potwierdzonego przez NFZ zlecenia na środek pomocniczy z programu można skorzystać raz na pięć lat w przypadku aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych, oraz co dziesięć lat przy zaopatrzeniu w systemy FM. Jest to podstawowy program dla niepełnosprawnych osób z wadami słuchu, umożliwiający bezpłatne zaopatrzenie w odpowiednio dobrany aparat słuchowy. Warto więc z niego korzystać!